הלוואה כנגד נכס

הלוואה כנגד נכס, היא פתרון אפשרי במצב בו אדם זקוק לסכום כסף גדול לשימוש מיידי. כאשר הסכום הנדרש גבוה, גופי המימון והבנקים מבצעים בדיקות מקיפות לבירור כח ההחזר של הלווה. הקפדנות במתן הלוואות נובעת מהרגולציה שהחלה לאחר פרוץ המשבר הכלכלי בשנת 2008, ההגבלות על נותני ההלוואות הוכבדו, כדי למנוע בועת אשראי שתביא לחוסר יציבות במשק.

המשך לקרוא

הלוואה כנגד דירה

לבנקים ולחברות האשראי החוץ בנקאיים בישראל, יש תנאים מחמירים במתן הלוואות. בייחוד, כאשר מדובר בסכומים גבוהים. הם בוחנים בקפידה רבה את יכולת ההחזר של כל לווה, את ההיסטוריה הפיננסית שלו ועוד. כאשר לווים רבים מסורבים מסיבות שונות, כדוגמת התנהלות כלכלית לא נכונה בעברם, למרות שבנקודת הזמן הנוכחית באפשרותם לעמוד בהחזר ההלוואה ללא כל בעיה.

המשך לקרוא