מהי מוגבלות?

על פי חוק, מי שחזרו לו מעל 10 צ'קים במהלך תקופה של שנה, כאשר הסיבה אי כיסוי, החשבון שלו יוגבל. והלקוח יסווג במערכת הבנקאית ב"לקוח מוגבל". במהלך תקופת הגבלה, לא יוכל בעל החשבון לתת צ'קים כנגד החשבון המוגבל, או לחילופיו לפתוח חשבון חדש שממנו ימשכו צ'קים. ההגבלות כאמור, תקפות למשך שנה מיום הודעת הבנק ללקוח על מוגבלותו. מטרת החוק היא ליצור סדר בכל מה שקשור לשימוש בצ'קים, לשפר את מוסר התשלומים, להרתיע מפני חלוקת צ'קים ללא כיסוי על ידי הגבלות חמורות.

אנשים שהגיעו למצב של מוגבלות בבנק, מצב שלא תמיד היה באשמתם. מבינים שהיתה להם תקופה של התנהלות כלכלית לא נכונה. הם נקלעו לקשיים, חזרו להם צ'קים וההתחייבויות לא שולמו. הבנקים חוסמים למוגבלים קבלת אשראי שכולל בין השאר גם הלוואות. ולכן, כעבור שנה כשמוסרת ההגבלה, ישנה תחושה שהכל חוזר לקדמותו הם מרגישים הקלה ושחרור. הם מבינים שנפתחות להם כל האפשרויות שהיו להם בעבר, כגון נטילת הלוואות, הלוואות כנגד נכסים ועוד.

אך בפועל לא כך הם פני הדברים, הבנקים לא מאשרים הלוואות למוגבלים לשעבר, הם עדין מסומנים במערכות הבנקאיות, והבנקים בוחרים את הלקוחות שלהם בצורה נוקשה. במקרים שהם מוכנים לבוא לקראתם התנאים כבדים ולא תמיד ניתן לעמוד בהם.

הפתרון למוגבלים לשעבר

הבנק- האופציה של נטילת הלוואה כנגד שיעבוד נכס תינתן בחלק מהבנקים, חשוב לציין שגם לאחר שיעבוד הנכס יתכן והבנק יידרוש ערבויות נוספות. הסכום שיאושר, יהיה נמוך בהרבה מערך הנכס והריבית על ההלוואה תהיה גבוהה, ואפילו גבוהה בהרבה מהמקובל.

חברות אשראי חוץ בנקאיות- חברות אלו מקלות יותר במתן הלוואה כנגד נכס למי שהיה מוגבל, הן יודעות על מוגבלויות כיוון שיש להם מערכות עם נתונים היסטוריים של כל לקוח. הלווה חייב לשעבד נכס שבבעלותו לחברה שנותנת את ההלוואה ולעמוד בתנאי ההחזר. חשוב להבין שעל לקוח מוגבל לשעבר קיימת חובת הוכחה גדולה יותר, כי אם ייפול שוב יהיה לו קשה ואף בלתי אפשרי לקבל הלוואות.

פוסטים קשורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.