הלוואה כנגד שיעבוד נכס היא תופעה שתופסת תאוצה בקרב בנקים וחברות אשראי חוץ בנקאיות, היא נקראת גם הלוואה כנגד שעבוד בטוחות נדל"ן קיימות. כך לדוגמה, ניתן להשתמש בהלוואה לצרכים מגוונים כדוגמת מינוף עסק קיים שיביא לרווחים גבוהים בעתיד, להשקעה בדירה נוספת, להשבחת נכס ואפילו להוצאה כדוגמת רכישת רכב יקר. הכסף ניתן ללווה, בתמורה לשיעבוד נכס קיים שבבעלותו ששוויו מכסה את ההלוואה, וניתן לממש אותו בעת אי עמידה בתשלומי ההתחייבויות.

מהו שיעבוד נכס?

שיעבוד נכס מאפשר למשעבד- הגוף המלווה במקרה דנן. לממש את הנכס, כאשר הלווה מפר חוזה ולא עומד בתשלומי ההלוואה. בעצם, במילים פשוטות, בעת החלת השיעבוד המלווה הופך לבעליו של הנכס למשך תקופת ההלוואה, באמצעות רישום זכויות. השיעבוד נרשם בטאבו בלשכת רישום המקרקעין, ואצל רשם המשכונות, וזה תנאי למתן הכספים למלווה, הכסף לא ינתן לפני ביצוע הרישום בפועל.

בנוסף, בעקבות משבר 2008, נוקטים הבנקים וחברות האשראי משנה זהירות ונותנים הלוואה שאינה בשווי המלא של הנכס, למקרה שערכו ירד, על אף שבשנים האחרונות קיימת מגמה ברורה של עליה במחירי הנדל"ן , עדיין אמצעי הזהירות ננקטים וההלוואות ניתנות עד לגובה של 70% מערך הנכס. בנוסף, הנכס חייב לשמש לייעוד לשמו נבנה, וללא בעיות משפטיות והיתרים. את ערך הנכס יכול לקבוע שמאי מקרקעין בלבד.

מה חשוב לדעת?

כאשר בעל נכס מבקש לשעבד את נכסו כבטוחה לטובת קבלת הלוואה, עליו לוודא כי הנכס רשום בלשכת רישום המקרקעין וכן, עליו לבדוק שהוא אינו משועבד לגורם נוסף,  שלא קיימים עליו עיקולים והערות אזהרה. בנוסף, עליו לבדוק את חוקיותו -אם אין בו חריגות בניה, או היתרים שלא התקבלו בצורה תקנית ואם לא חלים עליו צווי הריסה.

כל אלו לא יאפשרו את רישום השיעבוד וקבלת כספי ההלוואה. חשוב לדעת זאת לפני תחילת התהליך כדי למנוע עגמת נפש בכך, שהלווה יעבור את מסלול הבירוקרטיה, ורק כשיגיע למועד החתימה על החוזה והחלת השיעבוד יגלה כי כלל לא ניתן לשעבד את הנכס שברשותו.

פוסטים קשורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.