כדי לעמוד בתנאי ההלוואה של הבנק , על נוטל ההלוואה לעמוד ב2 תנאים בסיסיים:

  1. על הבנק להיות משוכנע בצורה ברורה, כי ללווה יש "כושר החזר". ההכנסה הפנויה שמהווה את ההשתכרות של משק הבית בניכוי התחייבויות, היא כזו שמאפשרת לו לעמוד בהחזר תשלומי הלוואה חודשיים לאורך זמן . אך חשוב להדגיש, שיש בנוסף את תנאי הרגולציה של בנק ישראל. אלו גם מגבילים את מתן ההלוואה כאשר יחס ההחזר של הלווה אל מול ההכנסה הפנויה עולה על 50%.
  2. נתוניו האישיים של מבקש ההלוואה חייבים להיות טובים, הבנק יבחן האם יש לו רצף תעסוקתי? האם בעברו נטל הלוואות? האם עמד בהחזר ההלוואות שנטל? 

אלו שתי הקריטריונים העיקריים שהבנק בוחן. (הוא כמובן יכול לשלול מתן הלוואה מכל סיבה אחרת וללא קשר לנ"ל) אך שכלול הנתונים כאמור, נותן לבנק תמונה על מיהו הלקוח, כאשר הסיכון גבוה הבנק יבקש בטחונות, כדוגמת שעבוד נכס קיים.

מדוע נכס קיים יקל על קבלת הלוואה?

לווה שבבעלותו נכס, יכול להשתמש בו כבטחון. כאשר קיים סיכון, הבנק זקוק להסדרה שתבטח אותו מפני אותו סיכון. כאן מדובר בסיכון שהלווה לא יעמוד בהחזרי ההלוואה. לפיכך, אם ללווה נכס בבעלותו (רשום על שמו או על שם בן משפחה קרוב) והוא ממשכן אותו לטובת הבנק כנגד קבלת ההלוואה, הוא בעצם אומר לבנק: אני מתחייב להחזיר את כל תשלומי ההלוואה במועדם. אך, אם לא אעמוד בהחזר שלהם, אני נותן לבנק את הזכות למכור את הנכס ולקבל תמורתו את הכסף שלוויתי. במקרה כזה, הבנק בטוח שאת הכסף שנתן כהלוואה הוא יקבל. או באמצעות החזר קבוע, או באמצעות מימוש הנכס , לכן יהיה לו קל יותר לאשר את ההלוואה במהירות וללא בדיקות מעמיקות.

כיצד מתבצעת הלוואה כנגד נכס קיים?

נכסי הנדל"ן רשומים אצל "לשכת רישום המקרקעין" . כאשר הנכס רשום על שם הלווה, ניתן למשכן אותו לטובת הבנק ולקחת כנגדו הלוואה. במצב כזה, יש לצרף לטפסי ההלוואה החתומים נסח טאבו, עם רישום משכון לטובת הבנק.

פוסטים קשורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.