לבנקים ולחברות האשראי החוץ בנקאיים בישראל, יש תנאים מחמירים במתן הלוואות. בייחוד, כאשר מדובר בסכומים גבוהים. הם בוחנים בקפידה רבה את יכולת ההחזר של כל לווה, את ההיסטוריה הפיננסית שלו ועוד. כאשר לווים רבים מסורבים מסיבות שונות, כדוגמת התנהלות כלכלית לא נכונה בעברם, למרות שבנקודת הזמן הנוכחית באפשרותם לעמוד בהחזר ההלוואה ללא כל בעיה.

במקרה של קבלת סירוב מהבנק או חברת האשראי, קיימת אפשרות של נטילת הלוואה כנגד דירה. התנאי הבסיסי מחייב שלמלווה תהיה דירה בבעלותו. הלוואה מהסוג הזה היא בדרך כלל בעבור סכום כסף גבוה שהלווה זקוק לו באופן מיידי. הלווה, יכול לבקש לבחון את מסירת הדירה כעירבון, במקרה זה תנאי הסף בקבלת הלוואה שונה וגמיש הרבה יותר. דהיינו, במידה והלווה לא יעמוד בתנאי ההחזר החודשיים כפי שנקבעו מול המלווה יהיה זה רשאי, לממש את ערך הדירה ולהשתמש בה כמוסכם בחוזה. סכום ההלוואה אותו ניתן לבקש הוא בהתאם לשווי הנכס, מי שמוסמך לקבוע את שווי הנכס הוא שמאי מקרקעין.

היתרונות שניתן להשיג על הלוואה כנגד דירה

קל יותר לקבל הלוואה מסוג זה, היא יכולה להינתן לזמן ארוך, ולכל מטרה. הריבית אטרקטיבית יותר, תנאי הסף וההחזרים עליה גמישים יותר מהלוואה רגילה. מעבר לכך, מבחן ההכנסה השוטפת אינה גורם מכריע, מכיוון שבמקרה זה עיקר האחריות מוטלת על הלווה, שאם לא יעמוד בהסכם הוא יכול לאבד נכס בעל ערך רב. לכן, רק מי שיודע בוודאות שיוכל לעמוד בתשלומים החודשיים, יהנה מהיתרונות של הלוואה כנגד דירה.

כיצד התהליך מתבצע?

 עם אישור ההלוואה, הנכס משועבד לבנק או לחברת האשראי, לפי שוויה על פי שמאות מקרקעין, ולאורך כל תקופת ההלוואה עד למועד הפירעון המלא. בעת פירעון ההלוואה במלואה, חוזרת הדירה לבעליה והבנק או חברת האשראי מסירים את השיעבוד בגין ההלוואה.

מה חשוב לדעת?

זו יכולה להיות אפשרות טובה למצב בו נדרשים לכסף באופן מיידי להוצאה חשובה או אפילו לכיסוי חובות שהצטברו. יחד עם זאת, חשוב לקחת הלוואות מהסוג הזה מחברה גדולה ויציבה או בנק, כיוון שמדובר בסכום גדול ובנכס יקר ערך המשועבד כנגדו. על נוטל ההלוואה להיות אחראי מאד, ואפילו לקחת ייעוץ מקצועי לפני החלת השיעבוד.

פוסטים קשורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.